Strona główna english version deutchs version BIP


10 Sierpnia 2018
Festiwal Chopinowski
Gaming/Austria   

14 Sierpnia 2018
Festiwal im. Kiepury
Krynica Górska   
SPONSORZYPARTNERZY MEDIALNIPRZESŁUCHANIE NA KONCERTMISTRZA ORKIESTRY

Filharmonia Zabrzańska w Zabrzu, Park Hutniczy 7 ogłasza egzamin na stanowisko koncertmistrza orkiestry

Wymagania:

1.ukończone studia na wydziale instrumentalnym, w specjalności – skrzypce

2.staż pracy : minimum 3 lata w zawodowym zespole orkiestrowym

3.pozytywnie zagrany egzamin

Egzamin wyznacza się na dzień 10 września 2018 r. godz. 9.00 w siedzibie Filharmonii w Zabrzu.

Oferty tylko w formie listownej proszę składać na adres: Filharmonia Zabrzańska, 41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 7

Termin nadsyłania zgłoszeń- 30 sierpnia 2018( decyduje data stempla pocztowego). Na kopercie proszę dopisać „konkurs na koncertmistrza” .

Zgłoszenie powinno zawierać:

Podanie o przystąpienie do przesłuchania

CV

Kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów

Dokładne dane kontaktowe- adres, telefon, e-mail

Program przesłuchania :

1) J. S. Bach – do wyboru 2 pierwsze części z Sonat: g-moll, a-moll, C-dur lub Ciaccona z II Partity d-moll na skrzypce solo,

2) W. A. Mozart – I część koncertu skrzypcowego z kadencją do wyboru G-dur KV 216, D-dur KV 218 i A-dur KV 219,

3) Pierwsza część XIX -wiecznego koncertu wirtuozowskiego z kadencją, do wyboru,

4) Solówki koncertmistrzowskie: N. Rimski – Korsakow -

Szeherezada P. Czajkowski- Jezioro łabędzie

Rimski-Korsakow - nuty

Czajkowski - nuty

 

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

 
Administratorem danych jest Filharmonia Zabrzańska
Inspektor Ochrony Danych – IOD: Przemysław Wolski, Park Hutniczy 7, Zabrze.
Dane są pobrane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko w ogłoszeniu,
Odbiorcami danych jest Dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej oraz osoby prowadzące rekrutację,
Filharmonia nie ma zamiaru dokonać przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
Dane będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia rekrutacji,
Osoba składająca CV ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Filharmonia zaznacza, że wycofanie danych w toku rekrutacji będzie miało skutek w postaci wykluczenia  rekrutacji.
Osoba składająca CV ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych.
Osoba składająca CV ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym warunkiem zawarcia umowy o pracę.
 
 
Zakres danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji reguluje art. 22 Kodeksu Pracy, dane te obejmują:
 
imię i nazwisko,
imiona rodziców,
data urodzenia,
miejsce zamieszkania,
wykształcenie,
przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 
 
Osoba składająca CV i przystępująca do rekrutacji wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w rozumieniu stosownych przepisów.
 
Filharmonia Zabrzańska zastrzega, że nie honoruje klauzul pozwalających na zatrzymanie CV i użycie w kolejnych rekrutacjach.
 
 
 

Filharmonia zastrzega sobie prawo wstępnej selekcji ofert.

 

  
INAUGURACJA 69 SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2018/ 2019

...Szanowni Państwo, Drodzy Melomani...

nasz nie zbyt długi urlop powoli dobiega końca, niebawem rozpoczniemy 69 sezon artystyczny!!!

Podczas wakacji z ogromnymi sukcesami koncertowaliśmy w różnych miejscach naszego kraju jak i za granicą. Odwiedziliśmy małą miejscowość Radłów, gdzie zagraliśmy w finale obchodów II Światowego Zjazdu Radłowian.

10 sierpnia inaugurowaliśmy 34 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Gaming (Austria) gdzie w miejscowym Kartause wraz z solistami Januszem Olejniczakiem oraz Edwardem Zienkowskim wykonaliśmy muzykę Chopina, Szymanowskiego, Zemlinsky`ego oraz J. Straussa.

Z kolei podczas 52 Kiepura Festiwal w Krynicy Zdroju graliśmy całą operę W. A. Mozarta- "Cosi fan tutte"- współpraca z AM w Warszawie, a także wraz z szóstką wybornych, młodych śpiewaków wykonaliśmy Wielką Galę Operową.

 

Ale niebawem zaczynamy na rodzimym podwórku, gdzie 7 września w naszej sali koncertowej zabrzmią dźwięki skrzypiec w Koncercie Głazunowa, uszy i umysły słuchaczy wypełni majestat 4 Symfonii Czajkowskiego.

 

 

Czekamy na Państwa bardzo niecierpliwie!

Udanego sezonu....wraz z nami!!!

Biuro Koncertowe

  
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2017/2018

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONCERTACH SZKOLNYCH.

DZIAŁALNOŚŒĆ EDUKACYJNA FILHARMONII ZABRZAŃSKIEJ
W SEZONIE ARTYSTYCZNYM 2017/2018.


Działalnoœść edukacyjna Filharmonii Zabrzańskiej w zakresie koncertów dla przedszkolaków, dzieci szkół podstawowych, oraz młodzieży szkół śœrednich jest na tyle istotnym spektrum naszej muzycznej aktywnośœci, iż wiele lat temu została ujęta w Statucie orkiestry  jako jedno z głównych zadań. Ukształtowany wieloletnim doœwiadczeniem cykl koncertowy jak i program muzycznych spotkań z młodymi słuchaczami również w minionym sezonie artystycznym będzie kontynuowany.
Nasze koncerty szkolne, czy jak kto woli lekcje muzyczne w swoim głównym założeniu mają uczulać młodego człowieka na piękno muzyki jako jednej ze sztuk; staramy się ją maksymalnie profesjonalny i przystępny sposób przybliżać,
tłumaczymy istotę gry na instrumentach, pokazujemy specyfikę pracy artysty muzyka w orkiestrze symfonicznej, w końcu staramy się zachęcić do słuchania
w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do często negatywnie nastawionego dziecka zapraszamy do naszych spotkań uzdolnioną młodzież, nierzadko rówieœśników obecnych na sali słuchaczy co ma zniwelować sztuczną barierę-„wykonawca- odbiorca”. Należy stwierdzić, iż wielokrotnie produkcje najmłodszych artystów spotykały się z wielkim aplauzem audytorium.
Edukacja w filharmonii jest uzupełnieniem lekcji muzycznych w szkołach, dlatego tematy poszczególnych koncertów-choć prawie zawsze oparte o najlepszą literaturę z różnych epok historycznych jak i obszarów geograficznych raczej popularyzują, na pewno uczą, nigdy natomiast nie pouczają! Staramy się unikać mentorskich stwierdzeń o dobrym wpływie muzyki na psychikę młodego słuchacza wskazując raczej na wielotorowośœć rozwoju człowieka, w którym muzyka w jakiejkolwiek formie ma istotne znaczenie.
Wszystkie muzyczne lekcje są prowadzone w naszej filharmonii od pulpitu dyrygenckiego przez dyrektora, zarazem dyrygenta-co naszym zdaniem jeszcze bardziej zbliża, likwidują c zakorzenione pojęcie nudnego i trudnego w odbiorze koncertu symfonicznego.
Ponieważ- jak wspomniałem we wstępie koncerty dla dzieci i młodzieży szkolnej traktujemy z największą pieczołowitoœścią, przyjęśliœmy pewne założenia, które bezwzględnie realizujemy. Po pierwsze oddzieliliśœmy edukację od koncertów abonamentowych-znaczy to, iż nasze dopołudniowe spotkania nigdy nie są skróconą wersją wieczornego koncertu symfonicznego.
Zawsze mają swój okreśœlony czas trwania, jak i co miesiąc nowy temat.
W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

Wrzesień - "Co to jest orkiestra?" - prezentacja instrumentów orkiestry oraz ich możliwości wykonawczych

Październik - "Słynne uwertury orkiestrowe"

Listopad - "Najpiękniejsza jest muzyka polska"-

Grudzień - "Idą  Święta...."- muzyka świąteczna i  kolędy z różnych stron świata

Styczeń - W rytmie walca, polki i marsza...- muzyka na Karnawał

Luty - "Wielkie przeboje wielkiego ekranu"- hity z filmów

Marzec - "Dzieci grają dzieciom"- najmłodsi artyœści po raz pierwszy grają z orkiestrą

Kwiecień - "Szkoły narodowe w Europie"- prezentacja muzyki różnych kompozytorów w oparciu o rodzimy folklor

Maj - "Na amerykańską nutę"- przeboje różnych gatunków muzyki amerykańskiej

Czerwiec - "Przeboje muzyki klasycznej"- podsumowanie roku szkolnego z Muzyką

 

Każdorazowo w czerwcu na zakończenie roku szkolnego organizujemy konkurs muzyczny, gdzie najlepsi zdaniem nauczycieli uczniowie wykazują się wiedzą muzyczną,
mają także jedyną w swoim rodzaju okazję poprowadzenia od pulpitu profesjonalnej orkiestry symfonicznej!
Koncerty dla przedszkolaków są z racji wielkiej ilości biorących w nich udział dzieci podzielone na dwa tematy: w pierwszej części roku szkolnego prezentujemy orkiestrę i jej instrumenty, w drugiej gramy muzykę z filmów dla dzieci.

Kończąc pragnę przedstawić kilka cyfr. W minionym roku szkolnym odwiedziło nas ponad 7980 dzieci i przedszkolaków zabrzańskich na 44 specjalnych koncertach.
Poparciem dla naszej działalności jest na pewno wspaniałe zaangażowanie dużej grupy pedagogów, którzy nierzadko bez jakiegokolwiek przymusu i dodatkowej gratyfikacji organizują wyjścia dzieci do naszej siedziby, a także uśmiech i radość tych ostatnich po końcowym akordzie orkiestry.
Sławomir Chrzanowski

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Zabrzańskiej

 

 

Powiedzieli o nas...
"...Nie rozgraniczam w ten sposób muzyki, lecz staram się ją dobierać pod takim kątem, żeby zawsze być w jak najlepszym towarzystwie(...)gdy jest dyrektor Sławomir Chrzanowski i jego wspaniała Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, z którą zaśpiewałam wiele różnych koncertów. Wystąpić w takim towarzystwie to wielki zaszczyt i wielka przyjemność. Nie można sobie wyobrazić niczego lepszego, niż mieć wokół siebie wspaniałych muzyków, absolutnych profesjonalistów z ogromnym poczuciem humoru i tak spontanicznie reagującą publiczność(...)"
  
Krytyka
Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy o krytyczne uwagi dotyczące naszej działalności. Cenimy je na równi z wspaniałymi oklaskami i owacjami na naszych koncertach! Ponieważ chcemy pracować coraz lepiej i coraz bardziej przybliżać się do naszych słuchaczy, wdzięczni będziemy za Państwa spostrzeżenia, rady i sugestie dotyczące naszej artystycznej aktywności!

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem!

Sławomir Chrzanowski- dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej
Content Management Powered by CuteNews
Strona główna  |   O Filharmonii  |   Repertuar  |   Aktualności  |   Rezerwacja biletów  |   Koncerty dla szkół  |   Galeria zdjęć  |   Kontakt

Copyright ©2006 - Filharmonia Zabrzańska.
Projekt i wykonanie: hotmedia, Fotografie: A.Drożdżal.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystanie zdjęć bez zgody autora zabronione.